Eksport 118 göterim artdy

Türk lirasy bilen edilen eksport 8,98 milliard dollara barabar boldy

Eksport 118 göterim artdy

Türk lirasy bilen edilen eksport geçen ýyl bilen deňeşdirilende 118 göterim artyp, 8,98 milliard dollara barabar boldy

Prezident R.T.Erdoganyň çagyryşyna laýyklykda başladylan daşary söwdada Türk lirasynyň ulanylmagynyň ýaýbaňlanmagy ugrunda edilen işler netijesini bermäge başlady.

Türkiýäniň hasabat guramasynyň görkezijilerine görä daşary söwdada ýanwar-iýul aýlarynyň arasynda edilen eksport 90 milliard dollardan, import bolsa 129 milliard dollardan geçdi.

Türk lirasy bilen edilen eksport degişli döwürde geçen ýolyň şol döwri bilen deňşdirilende 118 göterim artyp, 4,19 milliard dollardan 8,98 milliard dollara ýetdi.

 


Etiketkalar: artdy , eksport , türk lirasy

Degişli Habarlar