Hasabat guramasy senagat önümçilik indksiniň netijelerini beýan etdi

Türkiýäniň Hasabat guramasy maý aýynyň senagat önümçilik indeksiniň netijelerini aýan etdi

Hasabat guramasy senagat önümçilik indksiniň netijelerini beýan etdi

Hasabata görä senagat önümçiligi maý aýynda geçen ýylyň maý aýyna garanyňda 3,5 göterim artdy.

Möwsüm we senenama täsirinden saplanan senagat önümçiligi bolsa aprel aýynda garanyňda 1,5 göterim peseldi.

Beýleki tarapdan bolsa maý aýynda saplanmadyk senagat önümçilik indeksi 2016-njy ýylyň maý aýyna garanyňda 4 göterim artdy.

 Degişli Habarlar