2017-nji ýylyň ilkinji 5 aýynda syýahatçylaryň sany örän artdy

2017-nji ýylyň ilkinji 5 aýynda syýahatçylaryň sany 460 müň adam artdy

2017-nji ýylyň ilkinji 5 aýynda syýahatçylaryň sany örän artdy

Türkiýä dynç almaga gelýän syýahatçylaryň sany şu ýyl barha artýar.

Türkiýä geçen ýylyň ilkinji 5 aýynda 8 301 933 turist gelen bolsa, şu ýyl 8 762 509 turist geldi.

Şu ýylyň ilkinji 5 aýynda Russiýadan gelen syýahatçylaryň sanynda 571 göterimlik ösüş boldy.

Şu ýylyň ilkinji 5 aýynda Russiýadan 928 376 turist geldi.

Ilkinji 5 aýda Gruziýadan bolsa 875 müň adam Türkiýä dynç almaga geldi.

Şu ýyl Ukrainadan, Azerbaýjandan we Eýrandan gelen syýahatçylaryň sanynda hem artyş boldy.


Etiketkalar: turist , syýahatçy , Gruziýa , Russiýa

Degişli Habarlar