"Üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli Ortaýer deňzinde ilkinji burawlaýyş işlerine başlanar"

Ministr Albraýrak DKTR-nyň deňiz ýalpagynda seismiki barlag geçirýän TPAO Barbaros Haýrettin Paşa gämisine baryp gördi

"Üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli Ortaýer deňzinde ilkinji burawlaýyş işlerine başlanar"

Energetika we tebigy serişdeler ministri Berat Al Baýrak Türkiýäniň üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli Ortaýer deňzinde ilkinji burawlaýyş işlerine başlajakdygyny aýtdy.

Ministr Albraýrak DKTR-nyň deňiz ýalpagynda seismiki barlag geçirýän TPAO Barbaros Haýrettin Paşa gämisine baryp gördi.

Ministr Albraýrak ol ýerde eden çykyşynda “Üstümizdäki ýylyň dowamynda öz gämimizi alyp, indi Ortaýer we Gara denizde burawlaýyş işlerimize başlarys. Şu ýylyň dowamynda Ortaýer deňzinde iki guýuda burawlaýyş işlerini geçireris. Dolulygyna ylmy görkezijilere laýyklykda işläris” diýdiDegişli Habarlar