Rus Rosneft iňlis BP firmasy hyzmatdaşlyk eder

Rosneftiň çykaran tebigy gazynyň 2019-njy ýyldan başlap BP tarapyndan Ýewropa satylmagyna garaşylýar

Rus Rosneft  iňlis BP firmasy hyzmatdaşlyk eder

Rus energetika firmasy Rosneft bilen iňlis BP firmasy hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy.

Russiýanyň San Peterburg şäherinde geçirlen Halkara ykdysadyýet forumynyň çäginde geçirlen gol çeşiklik dabarasyna Rosneftiň ýokary derejeli ýolbaşçysy Igor Seçin bilen BP-niň Ýerine ýetirijiler geňeşiniň başlygy Bob Dudleý hem gatnaşdy.

Şertnama laýyklykda iki firma tebigy gazyň çykarylmagy we satylmagy meselesinde hyzmatdaşlyk eder.

Rosneftiň çykaran tebigy gazynyň 2019-njy ýyldan başlap BP tarapyndan Ýewropa satylmagyna garaşylýar.

 

 

 

 

 

 


Etiketkalar: hyzmatdaşlyk , tebigy gaz , nebit

Degişli Habarlar