Erdogan amerikaly maýadarlara maýa goýumlaryny artdyrmaklary üçin çagyryş berdi

Prezident R. T. Erdogan ABŞ-na guran saparynyň çäginde Amerikaly 40-a golaý firmanyň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Erdogan amerikaly maýadarlara maýa goýumlaryny artdyrmaklary üçin çagyryş berdi

Prezident Erdogan duşuşykda amerikaly maýadarlara Türkiýedäki maýa goýumlaryny artdyrmaklary üçin çagyryş berdi.

Prezident Erdogan amerikaly maýadarlara Türkiýäniň durmuşa geçirýän ykdysady syýasatlary we daşary ýurtly maýadarlar üçin döreden ýeňillikleri hakynda maglumat berdi.

Prezident Erdogan geçen ýylyň mart we sentýabr aýlarynda ABŞ-na guran saparynyň çäginde halkara maýadarlar bilen duşuşypdy.

 

 

 Degişli Habarlar