Yragyň demirgazygyna we Hakkari welaýatyna howa hüjümleri guraldy

Yragyň demirgazygy bilen Hakkari welaýatynyň Ýüksekowa etrabyna guralan howa hüjümlerinde ekstremist terror guramasy PKK tarapyndan ulanylan gaçybatalgalar we ok-däri ammarlary ýok edildi


Etiketkalar: PKK , demirgazyk , Yrak