Türk ýyldyzlar we SOLOTÜRK Bakuda çykyş etdi

Türk ýyldyzlar we SOLOTÜRK toparlary Azerbaýjanyň goşunynyň döredilen gününiň 100 ýyllygyna bagyşlanyp ýurdyň paýtagty Baku şäherinde geçirilen dabarada çykyş etdiler. 


Etiketkalar: Azerbaýjan , Baku , SOLOTÜRK