Wulkanyň hereketi haýran galdyrýar

Dünýäniň iň işjeň wulkanlarynyň biri bolan Gawaýidäki Kilauea wulkanynyň lawalarynyň herekedi özüne haýran galdyrýar. 


Etiketkalar: wulkan , lawa , dünýä