Wenesuelada oppozisionerler ýollary ýapdylar

Wenesuelada oppozisionerler ýollary ýapdylar. Demonstrantlar ýurdyň Prezidenti Maduronyň wezipesinden çekilýänçä çenli protestlerini dowam etdirjekdiklerini beýan etdiler.