Halapdaky howa hüjümlerinde ýene-de dört adam ýogaldy

Siriýada Asada tabynlykdaky güýçleriň Halap şäheriniň gündogaryndaky oppozisionerleriň gözegçiligi astyndaky ýerlere guran howa hüjümlerinde ýene-de 4 adam ýogaldy, 10 adam ýaralandy