Asada bagly güýçleriň Halapdaky hüjümleri dowam edýär

Asada bagly güýçleriň Halapda guran soňky hüjümlerinde 11 adam ýogaldy, 30 adam ýaralandy