Ysraýylly esgerler 3 ýaşyndaky çagajygy göz tussaglygyna almak bilen gorkuzdy

Ysraýylly esgerleriň wagşyçylygy dowam edýär