Katar Dünýä kubogy üçin Türkiýä wekiliýet ugradar

Kataryň Premýer ministri Al Sani Içeri işler ministri Süleýman Soýlyny kabul etdi

Katar Dünýä kubogy üçin Türkiýä wekiliýet ugradar

 

 

Kataryň Premýer ministri we Içeri işler ministri Şeýh Abdullah Bin Nasyr Bin Halife Al Sani Içeri işler ministri Süleýman Soýlyny kabul etdi

Kabul edişlikde 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek Dünýä kubogyndaky howpsyzlyk çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy

Mesele boýunça  Türkiýäniň tejribelerinden peýdalanmak üçin üstümizdäki aýyň 31-de Katardan Türkiýä wekiliyet geler

 

 Degişli Habarlar