"Terrorçylary gazan çukurlaryna gömeris”

Serkerdeler Siriýa serhedindäki harby merkezlere baryp gördi

"Terrorçylary gazan çukurlaryna gömeris”

Milli Goranmak ministri Hulusi Akar, Baş ştabyň başlygy goşun generaly Ýaşar Güler bilen Gury ýer güýçleriniň serkerdesi goşun generaly Ümit Dündar, Siriýa serhedindäki harby merkezlere baryp gördi.

Siriýada ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK agza terrorçylara garşy howa hüjüminiň guralyp bilinjekdigini aýdan Akar, “Öňümizde Manbij we Ýefradyň gündogary bar. Operasiýa üçin taýarlyklarymyz dowam edýär. Ýeri gelende ozalky operasiýalarda bolşy ýaly ol ýerdäki terrorçylary gazan çukurlaryna gömeris” diýdi.

Akar “Türkiýe Respublikasy döwleti, nirededigine garamazdan terroryň ortadan aýrylmagy üçin tutanýerli tutumyny dowam etdirer “diýdi.

 

 

 Degişli Habarlar