Türkiýe Idlib welaýatyna gurajak hüjümleriniň öňüni almak üçin tagalla edýär

Russiýanyň, Germaniýanyň we Fransiýanyň ýokary derejeli ýolbaşçylary Stambulda jemlenişýär

Türkiýe Idlib welaýatyna gurajak hüjümleriniň öňüni almak üçin tagalla edýär

Türkiýe Siriýanyň hökümetiniň Idlib welaýatyna gurajak hüjümleriniň öňüni almak üçin tagalla edýär.

Şol çäkde Russiýanyň, Germaniýanyň we Fransiýanyň ýokary derejeli ýolbaşçylary Stambulda jemlenişýär.

Türkiýäniň adyndan maslahata Prezidentiň metbugat sekretary İbrahim Kalyn gatnaşar.

Maslahatda İdlib meselesiniň parahatçylykly ýagdaýda çözülmegi meselesi seljerler.

Maslahatda şeýle hem Prezident R. T. Erdoganyň, Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň, Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkeliň we Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makronyň arasynda liderler maslahatynyň geçirilmegi meselesi hem gün tertibine getirler.

 Degişli Habarlar