Terrorçylyga garşy göreş dowam edýär

Howa operasiýasynda 5 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Terrorçylyga garşy göreş dowam edýär

Şyrnak welaýatynyň Küpeli dagynyň eteklerinde geçirilen operasiýada 5 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Içeri işler ministrliginden berilen beýanata görä Baş Žandarm serkerdeliginiň maglumat bölümi Şyrnak welaýatynyň dag eteklerinde gyşky möwsüme we operasiýa guramaga taýarlyk görýän terror toparynyň bardygyny anyklady.

Alynan maglumata laýyklykda guralan howa operasiýasynda 5 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.Degişli Habarlar