Türkiýäniň terrora garşy göreşi arakesmesiz dowam edýär

Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň Siirt welaýatyna we Yragyň demirgazygyndaky Awaşin-Basýan we Zap sebitlerine guran howa hüjümlerinde ekstremist terror guramasy PKK-a agza 9 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiýäniň terrora garşy göreşi arakesmesiz dowam edýär

Baş ştab tarapyndan berilen beýanata görä Siirt welaýaty bilen Yragyň demirgazygyndaky Awaşin-Basýan we Zap sebitlerine düýn howa hüjümleri guraldy.

Operasiýanyň netijesinde serhet birikmelerine hüjüm guramak üçin taýýrlyk görýändigi anyklanan 9 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.


Etiketkalar: operasiýa , Siirt , Awaşin-Basýan , Zap

Degişli Habarlar