Siriýa serhedine goşmaça harby güýç iberildi

Siriýa serhedindäki harby güýçlere goşmaça güýç hökmünde iberilen taňklar bilen ýüklenen ýük ulaglary Kilis welaýatyna baryp ýetdi

Siriýa serhedine goşmaça harby güýç iberildi
Siriýa serhedine goşmaça harby güýç iberildi
Siriýa serhedine goşmaça harby güýç iberildi

Siriýa serhedindäki harby güýçlere goşmaça güýç hökmünde iberilen taňklar bilen ýüklenen ýük ulaglary Kilis welaýatyna baryp ýetdi.

Günbatar welaýatlaryndaky harby bölümlerden iberilen we aralarynda taňklar ýüklenen ýük ulaglary Kilisiň merkezinden geçip, welaýatyň Siriýa serhetdeş bolan Elbeýli etrabyna tarap barýar.

Howpsyzlyk çäreleri astynda alynyp barylýan harby ulag kerweni, serhediň Siriýa tarapyndaky harby güýçlere goşmaça güýç maksatly iberilendigi habar berildi.


Etiketkalar: taňk , serhet , Siriýa

Degişli Habarlar