Gabonyň ilçisi ynanç hatyny gowşurdy

Prezident kompleksinde bolan kabul edilşikde ilçi Awouma Prezident Erdogana ynanç hatyny gowşurdy

Gabonyň ilçisi ynanç hatyny gowşurdy

Prezident R. T. Erdogan Gabonyň Türkiýedäki Adatdan daşary we Doly ilçisi hökmünde bellenen Bernard Awoumaýy kabul etdi.

Prezident kompleksinde bolan kabul edilşikde ilçi Awouma Prezident Erdogana ynanç hatyny gowşurdy.

 

 

 

 

 


Etiketkalar: ynanç haty , ilçi , Gabon , Erdogan

Degişli Habarlar