Erdogan Hindistanyň ilçisini kabul etdi

Prezident Rejep Taýýip Erdogan Hindistanyň Ankaradaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Sanžaý Bhattaçarýýany kabul etdi

Erdogan Hindistanyň ilçisini kabul etdi

Prezidentiň Kompleksindäki kabul edilşikde Hindistanyň Ankaradaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Sanžaý Bhattaçarýýa, Erdogana ynanç hatyny gowşurdy. 

Hindistanyň Ankaradaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Sanžaý Bhattaçarýýa, aýaly we ilçihananyň beýleki käbir işgärleri Erdogana ynanç haty gowşurylanyndan soň, ýadygärlik surata düşdiler. 

 


Etiketkalar: Ankara , ilçi , Hindistan

Degişli Habarlar