Erdogan dollar bilen bagly beýanat berdi

Prezident Rejep Taýýip Erdogan global söwdada dollara bolan garaşlylyk bilen bagly: “Öz milli pul birliklerimiz bilen söwda edilmeginiň üstünde işlenmegini teklip edýärin” diýdi

Erdogan dollar bilen bagly beýanat berdi

Erdogan Ruh Ordo medeniýet merkezinde Gyrgyzystanyň Prezidenti Sooronbaý Jeenbekowyň ýolbaşçylyk etmeginde geçirilen Türk Geňeşiniň VI Döwlet baştutanlarynyň maslahatyna gatnaşdy.

Maslahatda çykyş eden Prezident Erdogan: “Global söwdanyň dollara bolan garaşlylygy, mundan beýläk öňümize bir böwet bolup çykmaga başlady” diýip: “Öz milli pul birliklerimiz bilen söwda edilmeginiň üstünde işlenmegini teklip edýärin” diýip belledi.


Etiketkalar: beýanat , dollar , Erdogan

Degişli Habarlar