Türk harby uçarmany Amerikanyň asmanynda…

Türk harby uçarmany ABŞ-daky uçuş tälimleriniň çäginde F-35 kysymly uçar bilen ilkinji uçuşyny amala aşyrdy

Türk harby uçarmany Amerikanyň asmanynda…
Türk harby uçarmany Amerikanyň asmanynda…
Türk harby uçarmany Amerikanyň asmanynda…

Türk harby uçarmany ABŞ-daky uçuş tälimleriniň çäginde F-35 kysymly uçar bilen ilkinji uçuşyny amala aşyrdy

Baş ştabdan berilen behanatda; “Türk uçarmanlarynyň ABŞ-da dowam edýän tälimleriniň çäginde uçarmanymyz tarapyndan ilkinji F-35 uçuşy üstümizdäki aýyň 28-de amala aşyryldy” diýilýär.

Türkiýäniň degişli bolan F-35 taslamasynyň çägindäki ilkinji uçar iýun aýynda Tehas ştatyndaky Fort Wort bazasynda dabara bilen goşurylypdy.

Türkiýe F-35 kysymly uçarlardan tapgyrlaýyn görnüşde 100 sany almagy meýilleşdirýär.

İlkinji uçarlaryň 2019-njy ýylyň noýabr aýynda Türkiýä getirilmeginden soň 2020-nji ýylda tälim beriş işlerine başlanar.


Etiketkalar: noýabr , F-35 , uçarman , türk

Degişli Habarlar