Prezident Erdogan Britaniýanyň Premýer ministri Meý bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Gazna we maliýe ministri Berat Albaýrak iňlis kardeşi bilen duşuşyk geçirer

Prezident Erdogan Britaniýanyň Premýer ministri  Meý bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Karar Prezident R.T.Erdoganyň Britaniýanyň Premýer ministri Teresa Meý bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde kabul edildi.

Prezidentiň Diwanyndan alynan maglumata görä şu geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde Britaniýa bilen özara gatnaşyklar, aktual we sebitara meseleler barada pikir alyşyldy.

Prezident Erdogan we Britaniýanyň Premýer mimnistri Meý, özara ykdysady we söwda gatnaşyklaryny, iki taraply maýa goýumlaryny has-da ösdürmegiň ähmiýetine ünsi çekdiler.

Gazna we maliýe ministri Berat Albaýrak iňlis kardeşinin gysga möhletde duşuşmaklary barada ylalaşylan telefon söhbetdeşliginde İdlib etrabynyň başda durmagynda Siriýadaky soňky wakalar barada-da pikir alyşyldy.Degişli Habarlar