Bir hepde-de 26 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Bikanun göçe garşy göreşiň çäginde bir hepde-de 608 bosgun saklandy

Bir hepde-de 26 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Içeri işler ministrligi awgust aýynyň 20-27-si aralygynda ýurduň içinde ekstremist terror guramasyna garşy geçirlen operasiýada 5-i guramanyň ýokary derejeli ýolbaşçysy bolmak bilen jemi 26 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirlendigini habar berdi.

Ministrlikden berlen maglumata görä, operasiýaşarda bir gaçybatalga hatardan çykaryldy. 14 agyr ýarag bilen 13 granat  tapyldy. 1 partlaýjy maddasy hatardan çykaryldy.

Bikanun göçe garşy göreşiň çäginde bir hepde-de 608 bosgun saklandy

 Degişli Habarlar