Türkiýe Liwiýada Wadi Kaam gözegçilik merkezine düýn guralan terrorçylykly hüjümi ýazgardy

Mübärek Gurban baýramynda Wadi Kaam gözegçiligik merkezine guralan terrorçylykly hüjüm berk ýazgaryldy

Türkiýe Liwiýada Wadi Kaam gözegçilik merkezine düýn guralan terrorçylykly hüjümi ýazgardy

Türkiýäniň Liwiýadaky ilçihanasy, Liwiýada Wadi Kaam gözegçilik merkezine düýn guralan terrorçylykly hüjümi ýazgardy.

Türkiýäniň Liwiýadaky ilçihanasy gynanç hatynda Wadi Kaam gözegçilik merkezine guralan hüjümi ýazgardy.

Hatda mübärek Gurban baýramynda Wadi Kaam gözegçiligik merkezine guralan terrorçylykly hüjümiň berk ýazgarylýandygy nygtaldy.

Gynanç hatynda hyýanatçylykly hüjümde ýogalanlara Alladan rehnet we ýaralananlara gyssagly şypa dilendi.

Gynanç hatynda “Türkiýe terrora garşy göreşde doganlyk Liwiýa goldaw bermäge dowam eder” diýildi.

 Degişli Habarlar