“1071-nji ýylyň 26-njy awgustdy taryhymyzyň iň şanly günlerinden biri”

Mejlisiniň başlygy Ýyldyrym Malazgirt ýeňişiniň 947 ýyllygy mynasibetli gutlag ýüzlenmesini çap etdi.

“1071-nji ýylyň 26-njy awgustdy taryhymyzyň iň şanly günlerinden biri”

Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Binali Ýyldyrym Malazgirt ýeňişiniň 947 ýyllygy mynasibetli gutlag ýüzlenmesini çap etdi.

Ýüzlenmesinde Türkiýä abanýan ähli howplaryň ortadan aýryljakdygyny nygtan Binali Ýyldyrym “1071-nji ýylyň 26-njy awgustdy taryhymyzyň iň şanly günlerinden biri” diýdi.

Mejlisiň başlygy Ýyldyrym “Ýurdumyza abanýan ähli howplar halkymyzyň ynanjy we gujur-gaýraty bilen ortadan aýrylar” diýip belledi.

 

 Degişli Habarlar