Kalyn Türkiýäniň abaý-syýasatlara we hemlelere boýun egmejekdigini nygtady

Kalyn Twitter  arkaly beren beýanatynda walýuta kurslaryndaky hereketlilik barada durup geçdi

Kalyn Türkiýäniň abaý-syýasatlara we hemlelere boýun egmejekdigini nygtady

 

Prezidentiň metbugat sekretary Ibrahim Kalyn Türkiýäniň abaý-syýasatlara we hemlelere boýun egmejekdigini nygtady.

Kalyn Twitter  arkaly beren beýanatynda walýuta kurslaryndaky hereketlilik barada durup geçdi.

Kalyn “Türkiýe abaý-syýasatlara, hemlelere, operasiýalara boýun egmez. 2016-njy ýylyň 15-nji iýulundaky agdarlyşyk synansygyndan soň hemme zat çökdi diýenler gaty yalňyşdy we bu gezek hem yalňyşarlar. Türkiýe bu göreşde üstün çykar” diýdiDegişli Habarlar