Yragyň demirgazygyna howa hüjümleri guraldy

Türkiýäniň Ýaragly güýçleri tarapyndan Yragyň demirgazygyna guralan howa hüjümlerinde ekstremist terror guramasy PKK-a degişli 28 nyşana ýer bilen ýegsan edildi

Yragyň demirgazygyna howa hüjümleri guraldy

Baş ştab tarapyndan berilen beýanata görä düýn Yragyň demirgazygyndaky Metina, Zap, Awaşin-Basýan, Hakurk, Gara we Kandil sebitlerine howa hüjümleri guraldy.

Howa hüjümlerinde gaçybatalga, gowak we ammar hökmünde ulanylan ýerler üstünlikli ýagdaýda ýok edildi.

Terrora garşy göreşiň tutanýerlilik bilen dowam etjekdigi mälim edildi.Degişli Habarlar