Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň Kandile we Sinjara operasiýasy dowam edýär

Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň Yragyň Kandil we Sinjar sebitlerine gury ýerden operasiýasy dowam edýär

Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň Kandile we Sinjara operasiýasy dowam edýär

Gury ýerden ýöriteleşdirilen toparlaryň üsti bilen daşy gabalan Kandile şol bir wagtdan howadan F-16 harby uçarlar goldaw berýär. 

Soňky 3 günde Kandilde bar bolan ok-däri we ýaraglardan doly 20 ammar ýok edildi. 

Türkiýäniň Ýaragly güýçleri Hakkari welaýatynyň Ýüksekowa etrabyndan Sidekanyň Del daglarynyň eteklerine çenli aralykdaky ähli ýerleri gözegçilik astyna aldy. 

 Degişli Habarlar