Goşun generaly Hulusi Akar Belgiýa gitdi

Baş ştabdan berlen beýanata görä, goşun generaly Akar şu gün Brýusselde geçiriljek NATO-nyň harby komitetiniň maslahatyna gatnaşar

Goşun generaly Hulusi Akar Belgiýa gitdi

Baş ştabyň başlygy goşun generaly Hulusi Akar NATO agza ýurtlaryň Baş ştablarynyň başlyklarynyň gatnaşmagynda geçiriljek Harby komitetiň maslahatyna gatnaşmak üçin Belgiýa gitdi.

Baş ştabdan berlen beýanata görä, goşun generaly Akar şu gün Brýusselde geçiriljek NATO-nyň harby komitetiniň maslahatyna gatnaşar.

 Degişli Habarlar