Wenesuellanyň Prezidenti Nikolas Maduronyň Türkiýe sapary dowam edýär

Prezident R.T.Erdogan Madurony Prezidentiň kompleksinde resmi dabara bilen garşylady

Wenesuellanyň Prezidenti Nikolas Maduronyň Türkiýe sapary dowam edýär

Liderler dabaradan soň ikiçäk duşuşyga başladylar.

Duşuşykda özara gatnaşyklar bilen birlikde sebitleýin meselelere-de garalýar.

Liderler toparara gepleşiklere hem ýolbaşçylyk ederler.

Soň Erdogan we Maduro bilelikde metbugata beýannama bererler.

Saparyň çäginde iki ýurduň Daşary işler ministrleriniň ýolbaşçylyk etmeginde Türkiýe-Wenesuella Hyzmatdaşlyk Toparynyň ikinji maslahaty geçirildi.Degişli Habarlar