Türkiýäniň Diýanat gaznasy 64 ýurtda kömege mätäç adamlara azyk kömegini berdi

Türkiýäniň Diýanat gaznasy 64 ýurtda we 278 sebitde kömege mätäç adamlara Remezan aýynda azyk kömegini berdi

Türkiýäniň Diýanat gaznasy 64 ýurtda kömege mätäç adamlara  azyk kömegini berdi

Türkiýeli haýyr sahabaty söýüjileriň beren kömekleri Türkiýäniň Diýanat gaznasy tarapyndan dünýäniň çar tarapyna ugradylýar.

Şol çäkde häzire çenli jemi 49 müň maşgala azyk kömek berildi.

Azyk kömeginiň esasy bölegi 2013-nji ýylda Haiýan harsaňy sebäpli uly ýitgi çeken Filippinleriň Ormak şäherindäki halka paýlandy.

Ormak we Takloban şäherlerinde 2 müň 500 maşgala azyk kömegi paýlandy.

 Degişli Habarlar