Hakkaride aýralykçy terror guramasyna agza 6 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Hakkari şäheriniň Kawanly obasynda terror guramasyna garşy howpsyzlyk güýçleri tarapyndan howa hüjümi guraldy

Hakkaride aýralykçy terror guramasyna agza 6 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Howa hüjüminde 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Howpsyzlyk güýçleriniň sebitdäki operasiýalary dowam edýär.

Wan welaýatynyň Muradiýe etrabynda guralan operasiýada hem PKK-a agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Öli ele geçirlen terrorçylaryň Adalat we ösüş partiýasynyň agzasynyň ulag kerwenine hüjüm eden terrorçylardygy anyklanyldy.

Operasiýada köp sanly ýarag ele geçirildi.

 Degişli Habarlar