Türkiýe-ABŞ arasyndaky uçar gatnawlary wagtlaýyn bes edildi

ABŞ-daky gar syrgyny sebäpli Türk Howa Ýollarynyň Nýu-Ýorka gurajak sapary bes edildi

Türkiýe-ABŞ arasyndaky uçar gatnawlary wagtlaýyn bes edildi


ABŞ-daky gar syrgyny sebäpli THÝ-nyň Nýu Ýorka gurajak sapary iki taraplaýyn görnüşde bes edildi.
Şu gün Bostona we Nýu Ýorka guraljak beýleki saparlaryň hem wagtynyň üýtgäp biljekdigi habar berildi.
Ýolagçylaryň syýahada çykmazdan ozal THÝ-nyň resmi internet saýtyndan ýada 444 0 849 belgili sorag jogap merkezinden maglumat alyp biljekdikleri nygtaldy.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar