Erdogan söwda gatnaşyklarynda Amerikan dollarynyň boýundyrygyna garşy hyzmatdaşlyk teklip edýär

Prezident Erdogan Gyrgyz Respublikasyna gurajak saparynyň öň ýanynda gyrgyz gazetlerinde birine makala ýazdy

Erdogan söwda gatnaşyklarynda Amerikan dollarynyň boýundyrygyna garşy hyzmatdaşlyk teklip edýär

Prezident R.T.Erdogan Gyrgyz Respublikasyna gurajak saparynyň öň ýanynda gyrgyz gazetlerinde birine makala ýazdy.

Prezident Erdogan Halkara söwda gatnaşyklarynda Amerikan dollarynyň boýundyrygyna garşy hyzmatdaşlyk teklip edýär.

Prezident Erdogan makalasynda türk dünýäsiniň potensialyna, güýjüne we gatnaşyklaryna laýyk gelýän ykdysady depgine eýe bolunmalydygyny nygtady.

Prezident: “Halkara söwda gatnaşyklarynyň dollaryň boýundyrygyndan halas bolmagy üçin strategik başlangyçlary meýilleşdirýän günlerimizde netijeli hyzmatdaşlyklar bilen ygrarlydygymyzy görkezeliň” diýip ýazdy.Degişli Habarlar