Erdogan Kipr parahatçylyk hereketiniň 44-njy ýyly mynasybetli ýüzlenme çap etdi

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan Türkiýäniň Kiprdäki türk halkynyň çözgütsizligiň zyýan çeken tarapy bolmagyna rugsat bermejekdigini nygtady

Erdogan Kipr parahatçylyk hereketiniň 44-njy ýyly mynasybetli ýüzlenme çap etdi

Erdogan Kipr parahatçylyk hereketiniň 44-njy ýyly mynasybetli ýüzlenme çap etdi.

Prezident Erdogan ýüzlenmesinde: "Kipriň Grek tarapynyň pozisiýasy sebäpli gepleşiklerden islenen netije alynyp bilinmedi. Kiprde çözgüt tapylmagy Ortaýer deňiziniň gündogarynyň durnuklylygyna uly goşant goşar. Türkiýe şu güne çenli bolşy ýaly, mundan soň hem hemişe Kiprli türk doganlarynyň ýanynda bolmagyny dowam etdirer" diýdi. 

 


Etiketkalar: dogan , Kipr , Erdogan

Degişli Habarlar