Azerbaýjanda elektrik desgasynda partlama boldy

Azerbaýjanyň Mingeçewir şäherinde ýerleşýän Mingeçewir Elektrik desgasynda partlama boldy

Azerbaýjanda elektrik desgasynda partlama boldy

Desgada ýüze çykan ýangyn sebäpli ýurtda elektrik toklar kesildi.

Ýurdyň paýtagty Baku başda bolmak bilen ençeme şäherde elektrik toklar kesildi. 

Elektrik tok desgasynda ýüze çykan ýangynyň aglaba bölegi söndürildi. 

Elektrikleriň kesilmegi bilen bagly entek resmi beýanat berilmedi. 

 Degişli Habarlar