Gazagystanda amatsyz howa şertleri sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi

Howanyň ýylylygynyň -25 gradusa çenli aşaklajakdygy nygtaldy

Gazagystanda amatsyz howa şertleri sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi
Gazagystanda amatsyz howa şertleri sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi
Gazagystanda amatsyz howa şertleri sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi

Gazagystanda amatsyz howa şertleri sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi

 

Gazagystanyň paýtagty Astanada aşa köp ýagýan gar sebäpli adatdan daşary ýadgaý yglan edildi.

Gazagystanyň metralogiýa gullugyndan berlen beýanatda howanyň ýylylygynyň -25 gradusa çenli aşaklajakdygy nygtaldy.

Astananyň welaýat häkimligi hem amatsyz howa şertleri sebäpli adatdan daşary ýagdaýyň yglan edilendigini habar berdi.

Hakimlik Astanada gara ýollaryň gatnawa ýapylandygyny mälim etdi we döwlet eýeçiligindäki edaradyr kärhanalaryň wagtlaýyn ýapylmagyny maslahat berdi.

Howa şertleri sebäpli mekdeplerde okuwlara arakesme berlendigi bellenildi.

Nursoltan Nazarbaýew adyndaky halkara howa menzilinde uçuşlar wagtalýyn saklandy.

 Degişli Habarlar