Zeýbekji Özbegistanyň Wise-premýeri Kuçkarow bilen duşuşdy

Türkiýäniň Ykdysadyýet ministri Nihat Zeýbekji Özbegistanyň Wise-premýeri Jamşid Kuçkarow bilen duşuşyk geçirdi

Zeýbekji Özbegistanyň Wise-premýeri Kuçkarow bilen duşuşdy

Zeýbekji myhman Wise-premýeri Jamşid Kuçkarowy ministrlikde garşylady.

Duşuşykda söwda we ykdysady gatnaşyklar gözden geçirildi.

Ykdysadyýet ministri Zeýbekji özbegistanly ýolbaşçylaryň Türkiýedäki işewür dünýä bilen gatnaşyklaryna hoşallyk bildirdi.

Özbegistanyň Wise-premýeri Jamşid Kuçkarow hem dostlyk ýüzlenmesini berdi.

Duşuşyk soň bolsa metbugata ýapyk häsýetde geçdi.Degişli Habarlar