Aýdyn welaýatynda Ýörük türkmen festiwaly geçirilýär

Ýörük türkmenler festiwalda öz medeniýetlerini tanyşdyrmaga pursat tapdylar

Aýdyn welaýatynda Ýörük türkmen festiwaly geçirilýär

Türkiýäniň çar tarapyndan gelen ýörük türkmenler Aýdyn welaýatyndaky I Milli Ýörük türkmen festiwalyna gatnaşýarlar.

Ýörükler Anadolyda we Balkan ýurtlarynda ýaşaýan çarwa türkmen tire we taýpalardyr.

Festiwala gatnaşýan adamlar halk tanslaryny we milli egin-eşiklerini tanyşdyrdylar.

Ýörük türkmenler festiwalda öz medeniýetlerini tanyşdyrmaga pursat tapdylar. Degişli Habarlar