Prezident Erdogan Gazagystanyň Prezidenti Nazarbaýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Iki kärdeş iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar bilen birlikde sebitara we halkara meseleler hakynda pikir alyşdy

Prezident Erdogan Gazagystanyň Prezidenti Nazarbaýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Prezident R. T. Erdogan düýn Gazagystanyň Prezidenti Nursoltan Nazarbaýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Iki kärdeşiň telefon söhbetdeşliginde iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar bilen birlikde sebitara we halkara meseleler hakynda pikir alyşandygy nygtaldy.

Prezident R. T. Erdogan telefon söhbetdeşliginde sentýabr aýynda Gazagystanyň Astana şäherinde geçiriljek Yslam hyzmatdaşlyk guramasynyň 1-nji Ylym we tehnalogiýa maslahatyna gatnaşmagy meýilleşdirýändigini aýtdy.

 Degişli Habarlar