Ermenistanyň ýaragly güýçleri asuda ilaty nyşana aldy

Azerbaýjan-Ermenistan front liniýasynda Ermenistanyň ýaragly güýçleri asuda ilaty nyşana aldy

Ermenistanyň ýaragly güýçleri asuda ilaty nyşana aldy

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berlen beýanatda, Ermenistanyň ýaragly güýçleriniň front liniýasynyň Agdam etrabynda asuda ilata garşy agyr ýaraglar bilen hüjüm gurandygy nygtaldy.

Hüjümde ölen ýada ýaralanan bolmady.

Azerbaýjanyň ýaragly güýçleri hem harby kadalara görä hüjüme garşylyk görkezdi.

 Degişli Habarlar