Goşun generaly Nejdet Özel Türkmenistana bardy

23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramy Türkiýäniň daşary ýurtlardaky wekilhanalary tarapyndan hem bellenilip geçilýär

Goşun generaly Nejdet Özel Türkmenistana bardy

23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramy Türkiýäniň daşary ýurtlardaky wekilhanalary tarapyndan hem bellenilip geçilýär.

Baş ştabyň başlygy goşun generaly Nejdet Özel resmi sapar bilen Türkmenistana gitdi.

Goşun generaly Özel saparynyň çäginde Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan 23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramyna bagyşlanyp geçirlen dabara gatnaşdy.

Nejdet Özel Aşgabatdaky Atatürk ýadigärligine gül desselerini goýdy.

23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramyna bagyşlanyp paýtagt Aşgabatdaky türk başlangyç klas mekdebinde hem ýörite dabara geçirildi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar