Türkiýede Gazadaky wakalar protest edildi

istanbul kudus.jpg |

istanbul kudus.jpg

ABŞ-niň Tel-Awiwdäki ilçihanasyny Iýerusalime göçürmegi we başda Gazada bolmak bilen Iýerusalimde we Günbatar Şeriada başdan geçirilýän wakalary protest etmek maksady bilen Türkiýäniň çar tarapynda "Basyp alyjylyga garşy sesiňi çykar" ady bilen protestler geçirildi. 

 


Etiketkalar: ilçihana , Gaza , Türkiýe