Türki dilli halklaryň taryhyny 60 minuda sygdyrarlar

Türk filmi 2.jpg |

Türk filmi 2.jpg

Orta Aziýadan Anadola çenli aralykda ýaşan gadymy türkmneleriň ýaşaýyş durmuşy taryhy dokumental filmde sahnalaşdyrylar. Filmde Türkiýede okaýan türkmenistanly talyplar hem oýnadylar.


Etiketkalar: Anadoly , Orta Aziýa , türkmenler , taryhy