BIR DÖWRE MÖHRÜNI BASAN DÖWLETIŇ ESASLANDYRYJYSY: OSMAN BEG

AA-INFOGRAFIK-OSMANGAZI-TURKMENCE.jpg |

AA-INFOGRAFIK-OSMANGAZI-TURKMENCE.jpg

Ukyplylygy we söweşijiligi bilen Ärtogrul Begiň kiçi ogly bolandygyna garamazdan beglige saýlanan Osman Beg, asyrlar boýy edilen zabdedişlikler bilen türk ve yslam medeniýetiniň bütin dünyäde ýaýbaňlanmagyna öňbaşçylyk etdi.


Etiketkalar: