Türk deňiz syýahatçylygy Germaniýada tanyşdyrylar

Dýusseldorf şäherinde geçiriljek sergä 90 ýurduň wekili gatnaşar

Türk deňiz syýahatçylygy Germaniýada tanyşdyrylar

Türkiýäniň deňiz syýahatçylygynda eýe bolan şertleri bilen mümkinçilikleri Germaniýanyň Dýusseldorf sergisinde tanyşdyrlar

Üstümizdäki aýyň 19-27-si aralygynda Dýusseldorf şäherinde geçiriljek sergä 90 ýurduň wekili gatnaşar

2 müňe golaý gatnaşyjy we 250 müň müşderini kabul etjek deňizçilik sergisinde Türkiýäniň deňiz syýahatçylygy tanyşdyrlar

 Sergide suw sportlary, ýahta we çümüş syýahatçylygy, kruiz syýahatçylygy ýaly ugurlara aýratyn üns berler


Etiketkalar: kruiz , sergi , syýahatçylyk

Degişli Habarlar