Fetih toplarynyň ýasalan ussahanasy syýahatçylyk ýerine öwrüler

Abatlaýyş işleri şu ýylyň ahyryna çenli tamamlanar

Fetih toplarynyň ýasalan ussahanasy syýahatçylyk ýerine öwrüler

Türkiýäniň Kyryklareli welaýatynyň Demirköý etrabynda Stambulyň basylyp alynmagynda ulanylan toplaryň we oklarynyň ýasalan ýeri bolan Fatih ussahanasy syýahatçylyk zolagyna öwrüler. 

Çyzgylary Fatih Soltan Mehmet tarapyndan ýerine ýetirilen we 1453-nji ýylda Stambulyň basylyp alynmagynda ulanylan toplaryň ýasalan Demirköý Fatih ussahanasy, Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi tarapyndan abatlanar. 

Taryhy çeşmelere görä Fatih Soltan Mehmediň Stambulyň basylyp alynmagynda ulanan toplar we ok-därileri taryhy  Demirköý Fatih ussahanasy ýasaldy. 

Abatlaýyş işleri şu ýylyň ahyryna çenli tamamlanar. 

 


Etiketkalar: top , Türkiýe

Degişli Habarlar