Kalehöýükde 800 ýyllyk Ahi ojaklary tapyldy

Kalehöýükde 2009-njy ýylda başlanan gazuw agtaryş işlerine birnäçe ýyl arakesme berilsede, 2012-nji ýylda ýaňadandan başladyldy

Kalehöýükde 800 ýyllyk Ahi ojaklary tapyldy

Kyrşehir welaýatynyň 5 müň ýyllyk taryhynyň derňelýän ýeri bolan Kalehöýükdäki gazuw agtaryş işlerinde iň könesi 800 ýyl ozala degişli bolan Seljukly we Osmanly türkmen döwletleri zamanasynda ulanylan Ahi ojaklar tapyldy.

Kalehöýükde 2009-njy ýylda başlanan gazuw-agtaryş işlerine birnäçe ýyl arakesme berilsede, 2012-nji ýylda ýaňadandan başladyldy.Degişli Habarlar